Zanim pomyślisz o dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej

Obserwując osoby które starają się o dotacje z Funduszy Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można spotkać się z postawą: „skoro dają pieniądze to trzeba je brać”. Często zdarza się, że osoby, które nie widzą pomysłu na własne zajęcie czy też pracę etatową podejmują szybkie nieprzemyślane decyzje dotyczące ubiegania się o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej.

Na podstawie własnych obserwacji dotyczących błędów popełnianych przez potencjalnych przedsiębiorców podaję wskazówki jak przygotować się do napisania, lub zlecenia wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Niezależnie czy wnioskodawca będzie sam pisał wniosek czy zleci go profesjonaliście powinien na początku pobrać dokumenty dotyczące danego konkursu. Pierwszą sprawą jest zapoznanie się z regulaminem. Potencjalny przedsiębiorca musi na początku upewnić się czy na pewno kwalifikuje się do objęcia go wsparciem. Trzeba mieć świadomość, że bardzo precyzyjnie jest określone jaka część wnioskowanej kwoty może być przeznaczona na zakup środków trwałych, środków obrotowych i reklamę.

Trzeba dokładnie wiedzieć co chcemy kupić i potrafić to uzasadnić. Nie może być takiej sytuacji że np. osoba która planuje otworzyć biuro tłumaczeń wpisuje jako koszt zakupu monitor za 8 tys. złotych. Jest to nieuzasadniony wydatek. Bywa tak, że wnioskodawca chce coś kupić, ale nie przemyślał właściwej proporcji pomiędzy środkami trwałymi a obrotowymi: np. 80% kwoty dotacji zaplanował na zakup materiałów, a na zakup maszyn i urządzeń niecałe 20%, podczas gdy w regulaminie pisze, że kwota przeznaczona na zakup maszyn i urządzeń musi wynosić co najmniej 50% wnioskowanej kwoty.

Trzeba zobaczyć jakie formy zabezpieczeń honoruje instytucja udzielająca wsparcia. Najczęściej wymagany jest żyrant/ lub żyranci którzy swoim majątkiem poświadczą, że osoba wnioskująca o dotację wywiąże się ze zobowiązań które zawarł z instytucją która udzieli mu wsparcia. Niełatwo jest znaleźć żyranta. Musi być to osoba, która ma zaufanie do osoby wnioskującej o dotację, ponadto musi osiągać określone w regulaminie minimalne dochody. Żyrant nie może mieć także zbyt wielu obciążeń, które utrudniłyby jej ewentualną spłatę należności, gdyby wnioskujący nie wywiązał się z umowy (np. zamknął działalność w okresie w którym zgodnie z postanowieniem umowy zobowiązał się ją prowadzić). Osoba która zgodzi się zostać żyrantem, musi uzyskać zgodę współmałżonka jeżeli ma z nim wspólnotę majątkową. Małżeństwa które ma wspólnotę majątkową nie można potraktować jako dwóch żyrantów.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca ma już pewność, że będzie w stanie ustanowić wymagane zabezpieczenie powinien zacząć gromadzić niezbędne dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie, potwierdzające ewentualne uprawnienia zawodowe, ukończenie odpowiednich kursów. Zazwyczaj trzeba przedstawić tytuł własności do lokalu w którym prowadzona będzie działalność. Jeżeli nie jesteśmy jedynymi właścicielami danego lokalu, trzeba uzyskać zgodę współwłaścicieli na prowadzenie działalności w danym lokalu. Innymi wymaganymi dokumentami może być umowa użyczenia środka transportu. Będzie to miało miejsce w przypadku kiedy nasza działalność będzie wymagała środka transportu, a my nim nie dysponujemy.

Trzeba dokładnie zastanowić się jaki utarg całkowity jesteśmy miesięcznie w stanie uzyskać.
Musi być to dobrze uzasadnione. W tym celu trzeba zastanowić się:

– jaką marżę jesteśmy w stanie uzyskać na produkcie, usłudze lub zamówieniu?
– jaki jest przeciętny czas potrzebny na obsługę zamówienia?
– ile zamówień jesteśmy w stanie obsłużyć w ciągu miesiąca? (mam tutaj na myśli np. ilość sztuk produktu, ilość świadczonych usług, liczbę zamówień)
– ilu potencjalnych klientów występuje na obszarze na którym będziemy działać?

Wreszcie trzeba pomyśleć nad słabymi i mocnymi stronami naszego przedsięwzięcia. Musimy mieć możliwość zaoferowania czegoś czego nie mają nasi konkurenci lub/ i możliwość zaoferowania tego co mają konkurenci w lepszy lub tańszy sposób. Trzeba się zastanowić jakie niestandardowe działania marketingowe mogę podjąć i jak je prowadzić, aby konkurenci mieli trudność w ich powieleniu. Jak patrzę na wnioski składane do Powiatowych Urzędów Pracy to widzę, że prawie każdy wpisuje elementy promocji takie jak np. bonifikaty, ulotki. Myślę, że te osoby nie zastanawiają się czy te pieniądze nie zostaną wyrzucone w błoto? Tak na marginesie niedawno napisałem kto nie powinien w ogóle inwestować w druk i dystrybucję ulotek.

Jeżeli znamy już swoje słabe i mocne strony musimy zastanowić się nad czynnikami zewnętrznymi które są korzystne oraz tymi które są niesprzyjające. Wielu potencjalnych klientów nie docenia zagrożeń związanych z planowaną działalnością. Jeżeli zastanowiliśmy się nad wszystkimi powyższymi aspektami można zacząć pisać biznes plan lub zlecić innej osobie.

Leave a Reply

This entry was posted on Friday, April 22nd, 2016 at 16:29 and is filed under biznes plan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.