Wybór franczyzy

Biznes plan nie jest dokumentem uniwersalnym. To znaczy, że w zależności od celu w jakim został opracowany musi akcentować określone jego części. Przedsiębiorca piszący biznes plan na swoje potrzeby przygotowuje go w celu zdobycia przeświadczenia o celowości podejmowania działalności gospodarczej. Z kolei pisząc biznes plan w celu uzyskania dotacji z urzędu pracy ważne jest udowodnienie, że przedsięwzięcie posiada szanse na sukces oraz że utrzyma się na rynku. Z kolei przedsiębiorca przedstawiający biznes plan jako wniosek o dotacje unijne musi wykazać, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE. Cele przedsięwzięcia muszą być spójne z celami programu, do którego składana jest dokumentacja aplikacyjna. Jeszcze inaczej musi wyglądać biznes plan przedsięwzięcia przygotowany przez franchisingodawców szukających osób zainteresowanych kupnem licencji franchisingowej.

Dawca licencji musi pokazać uwarunkowania i specyfikę biznesu oraz unikatową wartość dostarczaną klientom. Cała koncepcja biznesu oraz wartość dostarczana klientom musi być unikatowa i trudna do powielenia przez osoby z zewnątrz. Potencjalny biorca licencji powinien na wstępie poznać zalety przedsięwzięcia oraz typowe trudności towarzyszące prowadzeniu jednostki franchisingowej i generowaniu zysków.

Podstawową informacją dla biorcy licencji jest kwotą, którą należy zainwestować w dane przedsięwzięcie, spodziewane zyski oraz wyniki finansowe w ujęciu miesięcznym i rocznym.

Biznes plan powinien zawierać ścieżkę wyjścia dla inwestora z tego biznesu. To znaczy jak biorca licencji może wycofać się z przedsięwzięcia oraz na jakich warunkach prawnych i finansowych.

Niektórzy dawcy licencji szukając biorców licencji w swoich ogłoszeniach piszą m.in., że oczekują od potencjalnych biorców osobistego zaangażowania. Jest to wypaczenia idei franchisingu. Kupno licencji franchisingowej oznacza inwestowanie swojego kapitału. Powinno być kupnem pomysłu na biznes a nie „kupnem” własnego miejsca pracy. Kupując pomysł na biznes oczekuję, że sprzedający licencję przedstawi mi kompletne rozwiązanie wszystkich funkcji biznesowych. Jeżeli np. jest to pizzeria oczekuję rozwiązania we wszystkich kwestiach związanych prowadzeniem biznesu tj. sposobu poszukiwania klientów, efektywnego sposobu reklamy, doboru pracowników, sposób zarządzania relacjami z klientami, kontrahentami. W przypadku np. gastronomii nie wystarczy podręcznik zawierający sposoby przyrządzania posiłków, aranżacji wnętrza, zaopatrzenia. Podręcznik musi zawierać rozwiązanie wszystkich czynności oraz najczęściej pojawiających się problemów nie tylko tych związanych bezpośrednio z oferowanym produktem, lub usługą. Niezwykle istotna jest kwestia pomocy przy doborze managerów, kwestia, kwestia rozwiązań zarządzania majątkiem trwałym.

Dawca licencji przedstawiający w swoim biznes planie: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych powinien swoje kalkulacje poprzedzić wiarygodnymi badaniami wykonanymi osobiście lub przez firmę badawczą. Niekiedy planowane przychody są przedstawione w sposób optymistyczny. Dlatego powinien wziąć współodpowiedzialność za przedstawione kalkulacje opracowane dla konkretnych warunków otoczenia w którym oferuje pomoc w otwarciu placówki franchisingowej.

Zakup licencji franchisingowej musi być inwestycją a nie „kupnem” miejsca pracy czyli samozatrudnieniem. Niestety wiele przedsięwzięć nie spełnia tego warunku i ma nie wiele wspólnego z franchisingiem.

2 Responses to “Wybór franczyzy”

  1. franczyza Says:

    Mało jest franczyz na rynku, które są franczyza z prawdziwego zdarzenia. Zwykle po otwarciu 3-4 lokali przedsiębiorca decyduje się na rozszerzenie swojej oferty o franczyzę, nie mając porządnego zaplecza, know-how, promocji i co najważniejsze – marki.

  2. Tomasz Kwiatkowski Says:

    Ciekawy artykuł. Ja jednak wybrałem swoją markę, ale naskrobałem coś o wadach i zaletach tego modelu 🙂
    http://bempire.pl/franczyza-wady-oraz-zalety/

Leave a Reply

This entry was posted on Monday, June 6th, 2016 at 04:00 and is filed under biznes plan, franchising. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.