Jak przygotować dobrą prezentację?

Prezentację należy potraktować jako sprzedaż. Niezależnie od prezentowanego tematu musimy zachowywać się tak jakbyśmy chcieli sprzedać informacje czy też opinie dotyczące omawianego tematu. Podczas prezentacji musimy być przekonujący. Czytając z kartki lub ze slajdu trudno zainteresować słuchaczy omawianym tematem. Należy unikać przeładowania slajdu informacjami. Prezentacja z Power Pointa powinna być tylko uzupełnieniem tego co chcemy […]

Read full article | No Comments