Co musisz wiedzieć rozważając podjęcie działalności jako franchisingobiorca

Artykuł przedstawia podstawowe wskazówki dla osób rozważające podjęcie działalności jako biorca licencji. Franchising to sposób współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchising biorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchising dawca). Inaczej mówiąc, określone przedsiębiorstwo udostępnia swoją wiedzę, technologię, znak firmowy i pomoc w zastosowaniach innemu przedsiębiorstwu, które otrzymując od franchising dawcy zobowiązuje się do działania zgodnie z wynegocjowanymi i zapisanymi w umowie zasadami.

Twórca licencji powinien stworzyć procedury które biorca będzie mógł łatwo powielać stosując rady zawierane w podręczniku operacyjnym. Im lepiej będą opracowane tym lepiej będą usprawnione działania i lepsza będzie efektywność systemu
Oto przykłady wypracowanych i sformalizowanych procedur stanowiących elementy systemu. W poszczególnych przedsiębiorstwach różnie będą zdefiniowane poszczególne procedury. Inny też będzie położony nacisk w zależności od profilu firmy.

Procedury codziennych działań biurowych
– automatyczna informacja poprzez infolinię lub pocztę elektroniczną.
– programy zarządzania korespondencja z klientami
– automatyczne załatwianie przesyłek przychodzących i wychodzących

Procedury realizacji zamówień
– Automatyczne przyjmowanie zamówień pocztą, faksem lub poprzez internet
– Realizacja zamówień
– Wysyłanie zamówień

Procedury zarządzania zapasami
– Wyszukiwanie sprzedawców poprzez
– Zarządzanie przestrzenią magazynową

Procedury marketingowe
– Tworzenie ogólnego planu marketingowego
– Produkcja materiałów promocyjnych
– Znajdowanie potencjalnych klientów
– Tworzenie planu reklamowego
– Analizowanie i monitorowanie statystyki sprzedaży

Procedury zarządzania zasobami ludzkimi
– Pozyskiwanie pracowników
– Szkolenie pracowników

Procedury zarządzania przestrzenią fizyczną
– Tworzenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Procedury administracyjno finansowe
– planowanie budżetu i prognozowanie
– pomiar efektywności zarządzania biznesem

Źródło opracowanie własne

Im bardziej sformalizowane są działania tym bardziej wydajny jest biznes i prostsza jest formuła. Jeżeli jest złożona to trudniej jest jej się trzymać. System powinien być skuteczny w różnych warunkach otoczenia. Zależy to od możliwości jego multiplikacji w różnych warunkach geograficznych. Są pewne przedsięwzięcia gospodarcze, które są efektywne wyłącznie w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Jest to związane ze specyfiką otoczenia, które determinuje efektywność i zasadność działania określonego systemu przedsiębiorstwa: zarządzanie nieruchomościami, hodowla określonych upraw, produkcja win, serów.
Istnieją obszary działaności takie jak np. fast foody, stacje benzynowe czy też sklepy spożywcze których działalność w sieci jest skuteczna i jednocześnie nieodzowna. Ze względu na silną konkurencję działającą w sieciach działalność w ramach franchisingu pozwala na osiągnięcie przewagi dzięki efektywniejszemu zastosowaniu poszczególnych komponentów marketingu mix.
Obecnie istnieje konieczność silnej identyfikacji. Zapewnia to używanie rozpoznawalnej marki. Franchising stwarza możliwość działania pod znaną wykreowaną wcześniej marką. Klienci oczekują określanego standardu usług i produktów zwłaszcza w takich dziedzinach jak gastronomia, hotelarstwo i motoryzacja niezależnie od obszaru geograficznego na którym się znajdują. Franchising jest działalnością „pod wydzierżawioną marką”. Następuje unifikacja działań w ramach całego systemu.
Działalność w ramach franchisingu pozwala na efektywniejsze użycie komponentów marketingu mix takich jak produkt, cena, promocja i dystrybucja.
Franchising umożliwia działalność przedsiębiorcy który nie posiada własnego produktu. Kupuje prawo do sprzedawania produktu lub usługi na określonym terenie.
Dzięki dostępowi do infrastruktury oraz tańszego zaopatrzenia franchising pozwala na ominięcie bariery wejścia na rynek dla nowych przedsiębiorców.
Dzięki wspólnej akcji promocyjnej możliwe jest obniżenie kosztów jednostkowych reklamy oraz stworzenie jednolitej globalnej akcji promocyjnej. Prowadzenie wspólnej reklamy, działań public relation czy też opracowanie wspólnej strategii dotyczącej promocji uzupełniającej.
Oprócz wspomnianych zalet istnieją zagrożenia związane z działalnością franchisingową.. Franchising jest systemem w którym zachodzą silne interakcje pomiędzy dawcą i biorcą licencji. Złe zarządzanie jednostką franchisingową lub zła polityka centrali negatywnie oddziaływuje na pozostałych członków systemu. Zła polityka powoduje negatywną percepcję znaku firmowego, nazwy, może też odbijać się negatywnie finansowo na pozostałych członkach systemu.

Oto podstawowe pytania, które osoba rozważająca kupno licencji powinna zadać dawcy licencji:.
1. Jak długo firma działa na rynku?
2. Ile firma ma w danym momencie franchisingobiorców?
3. Czy jakaś placówka została zamknięta
4. Jeżeli tak to dlaczego
5. Ile wynoszą całkowite koszty otwarcia placówki
6. Ile wynoszą comiesięczne koszty funkcjonowania placówki. Bywa tak, że dawca licencji narzuca biorcom licencji marże które są nakładane na oferowane towary lub usługi. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wyznaczania kwot na prowadzone wspólnie działania marketingowe. Biorca godząc się na to stawia się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Może zdarzyć się sytuacja, że w danym okresie biorca licencji będzie miał zmniejszone obroty, a dawca zażąda od niego określonej kwoty, której on nie będzie w stanie wyłożyć. Czasem dawca licencji zastrzega sobie, że biorca musi zaopatrywać się u niego np. w materiały wykończeniowe, lub korzystać z usług firmy wykończeniowej wskazanej przez dawcę. Stwarza to ryzyko, że biorca wpadnie w dodatkowe koszty, ponieważ cena towarów lub surowców kupionych za pośrednictwem dawcy może być dużo wyższa od rynkowej. Nierzetelny dawca licencji może wykorzystywać jako źródło dodatkowego zarobku uprzywilejowaną pozycję pozwalającą dyktować biorcy źródło zakupu towarów lub usług nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną oferowanego przedsięwzięcia biznesowego.
7. Ile i czy franchisingobiorca jest zobowiązana miesięcznie wpłacać na fundusz marketingowy lub inne koszty
8. Czy warunki są negocjowalne
9. Czy istnieje odrębność terytorialna zapisana w umowie dla franchisingobiorców
10. Czy firma pomaga w znalezieniu i adaptacji lokalu
11. Co jeszcze oferuje w ramach opłata franchisingodawca
12. Po jakim czasie funkcjonowania dotychczasowi franchisingobiorcy osiągnęli próg rentowności
13. W jakich przypadkach i na jakich warunkach następuje rozwiązanie współpracy pomiędzy stronami? Zwrócić trzeba także uwagę na sposób rozliczeń pomiędzy dawcą i biorcą licencji w przypadku zakończenia współpracy. Jeżeli dawca dostarcza biorcy towary, sprzęt należy na początku określić w jaki sposób zostaną wykonane rozliczenia, kto ich dokona. Biorca licencji powinien zastrzec, aby zostały one dokonane w obecności jego lub wskazanych przez niego osób. Jeżeli dawca licencji zapewnia urządzenie jednostki franchisingowej czy też zatowarowanie to w przypadku zakończenia współpracy lokal powinien zostać zaplombowany, aby zapewnić każdej ze stron pełną jawność i możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji. Ktoś powie, że większość dawców ma określone warunki umowy których nie zmieniają. W ogóle dziwię się, że wielu ludzi zakłada, że banki, developerzy czy też inni usługodawcy mają określone wzorce umów które są niepodważalne. Nie przychodzi im do głowy aby negocjować warunki umów i konsultować je z prawnikiem. Jeżeli jedna ze stron nie jest skłonna do zmiany warunków umowy, które są niekorzystne dla drugiej strony (często zasłaniając się brakiem upoważnienia), lepiej zrezygnować z umowy niż później dochodzić sprawiedliwości w sądzie.

Jak napisać biznes plan?

4 Responses to “Co musisz wiedzieć rozważając podjęcie działalności jako franchisingobiorca”

 1. Beata Says:

  Uważam, że warto zadać pytanie dotyczące poziomu osiąganych wyników finansowych obecnych franczyzobiorców jak i samej firmy, zapytać czy ewentualne szkolenia są płatne, ile czasu trwają. W przypadku usług – adekwatnym pytaniem do franczyzodawcy będzie – “Czy udostępnia Pan określone, wcześniej już przygotowane bazy klientów?”, w przypadku produktów – “W jaki sposób finansuje Pan zakup towaru? (na myśli mam tutaj następujące opcje: przedpłata, komis, odroczona zapłata). Kolejne zagadnienia które warto poruszyć to między innymi kwestia, w jakim czasie zainwestowane środki powinny się zwrócić, czy franczyzodawca planuje organizować kampanie promocyjne reklamujące sieć, a jeżeli tak – z jakich środków finansowane będą takie kampanie (z poniesionych opłat licencyjnych czy oddzielnych składek).

 2. Tomasz Says:

  Pytanie o bazę klientów jest bardzo słuszne.

 3. Beata Says:

  To pytanie szczególnie ważne w branży finansowej, inwestycyjnej, ale i prawnej czy rozrywkowej.

 4. tomek Says:

  Wszędzie tam gdzie klienci dokonują cyklicznych zakupów.

Leave a Reply

This entry was posted on Saturday, May 28th, 2016 at 05:04 and is filed under franchising. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.