Kardynalny błąd wielu przedsiębiorców

Podstawowy błąd wielu właścicieli biznesów polega na niedocenianiu roli badań marketingowych. Badania marketingowe służą podejmowaniu decyzji marketingowych. Większość czasu poświęć na badanie rynku. Nie oszczędzaj na to wysiłku. Nie można polegać wyłącznie na intuicji. Podczas szkoleń dotyczących dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą pewne osoby przedstawiają swój pomysł i zadają mi pytanie: „Czy to jest dobry pomysł?”. Żeby odpowiedzieć na to pytanie najpierw należy zbadać rynek. Nie muszą to być drogie badania ankietowe. Czasem wystarcza wnikliwa obserwacja rynku, a czasem analiza dostępnych już danych – analiza danych wtórnych. Dzięki nim można uzyskać informacje o zainteresowaniach potencjalnych klientów, strukturze rynku lub konkurentach.
Często symptomy przeplatają się z prawdziwymi przyczynami danego zjawiska. Nie prowadząc badań możemy podjąć błędne decyzje marketingowe. Przykładem może być sytuacja kiedy ludzie przestają kupować dany produkt. Można przypuszczać, że produkt jest zbyt drogi więc należy obniżyć cenę. Tak naprawdę problem może nie wynikać z ceny, ale z postrzegania produktu jako słabego jakościowo. Weźmy inny przypadek. Przykładem może być szkoła językowa działająca w pewnej części miasta, która traci mnóstwo klientów. W centrum otworzono nową konkurencyjną szkołę językową posiadająca bardzo zróżnicowaną ofertę kursów prowadzonych w nowatorski sposób. Wniosek może być następujący. Należy obniżyć cenę i zmienić sposób prowadzenia zajęć na bardziej atrakcyjny. Jeżeli przeprowadzimy badanie polegające na analizie danych wtórnych może okazać się problemem nie jest konkurencja, ale starzenie się otoczenia. W sąsiedztwie szkoły jest coraz mniej dzieci i młodzieży natomiast coraz więcej emerytów którzy nie są zainteresowani nauką angielskiego. W tej sytuacji pierwotnie zaplanowane obniżenie cen oraz wprowadzenie nowych form prowadzenia zajęć nie poprawiłoby sytuacji.

2 Responses to “Kardynalny błąd wielu przedsiębiorców”

  1. Oliwia Says:

    Całkowicie zgadzam się. Właściwie przeprowadzone badania marketingowe dają możliwość wyznaczenia właściwego celu, strategii firmy. Niestety wielu managerów traktuje je jako fanaberie, które tworzą niepotrzebne koszty.
    Badania prowadzone są przy okazji ponieważ tak wypada, lub tak robią inni. Nie rozumieją, że badania są kluczowym elementem strategii organizacji.

  2. Piotr Says:

    Zgadzam się, że rola badań marketingowych jest często zupełnie nie doceniana. Często właściciele nie wiedzą po co i dlaczego mieliby prowadzić badania. Bez zebrania odpowiednich informacji (gdzie szukać naszych klientów, jakie cechy wspólne posiadają, ile kosztuje pozyskanie klienta, jego obsługa itd.) nie można prowadzić strategii odpowiedniej polityki cenowej czy też strategii dotyczącej pozyskiwania nowych klientów.

Leave a Reply

This entry was posted on Monday, June 20th, 2016 at 05:41 and is filed under badania rynku, biznes, firma. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.