Co charakteryzuje dobry opis przedsięwzięcia biznesowego?

Niezależnie czy będziecie tworzyć biznesplan na potrzeby pozyskania dotacji unijnej, kredytu czy też w celu pozyskania wspólnika który zainwestuje w wasz biznes musicie dobrze opisać ideę waszego biznesu. Postawcie się w sytuacji człowieka, który miałby kupić Waszą firmę. Jakie informacje interesowałyby Was kiedy rozważalibyście kupno biznesu. Większość osób powie, że najważniejsze są zyski. Tak to prawda, ale pytanie jak prowadzić biznes aby je osiągnąć. Żeby wiedzieć jak je osiągnąć trzeba byłoby dowiedzieć się czym tak naprawdę ten biznes różni się od biznesów konkurencyjnych tzn. w czym jest lepszy, w czym jest gorszy, jakie są segmenty klientów. Trzeba wiedzieć jak podzielić rynek – na jakie grupy klientów i według jakiego kryterium dokonać podziału. Co charakteryzuje poszczególne wyróżnione segmenty. Segmenty nie mogą „zachodzić na siebie” podobnie jak w systematyce roślin czy zwierząt. Segmenty można opisać pod względem zyskowności lub trudności i kosztowności ich pozyskania, obsługi czy też utrzymania. Ważne jest aby umieć uargumentować przyjęte kryterium podziału na segmenty.

Następnie trzeba opisać w jaki sposób pozyskiwani i obsługiwani będą klienci. Jakie poszczególne czynności będziemy podejmować w kolejnych etapach zarządzania relacjami z klientem. Ważne jest aby znać koszt pozyskania pojedynczego klienta i wiedzieć jaki zysk jesteśmy w stanie osiągnąć na przeciętnym kliencie który trafia do naszej firmy. Inaczej nie będziecie wiedzieli ile warto płacić za pozyskanie pojedynczego klienta. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy świadczące usługi pomocy drogowej to przykłady firm, które dokładnie wiedzą ile warto zapłacić za samą informację o potencjalnym kliencie. Następnie należy opisać w jaki sposób będziemy dystrybuowali nasze towary lub usługi. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż czy też świadczenie usług. Nie zapominajmy, że etap ten obejmuje także zapłatę za usługi. W jaki sposób będzie odbywał się proces płatności.

Prowadzenie firmy to nie tylko sprzedaż i obsługa klienta. Dlatego należy opisać jakie kluczowe czynności należy wykonywać aby biznes w ogóle mógł działać. Wreszcie należy opisać jakie mamy lub będziemy potrzebowali zasoby. Napisanie wyłącznie że są to zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie to tak jakby nic nie napisać. Następnie należy opisać partnerów czyli firmy, czy też osoby z którymi musimy się kontaktować i współpracować aby docierać i obsługiwać naszych klientów.

Kolejną kwestią są koszty i przychody. Opiszcie jak wygląda struktura kosztów w Waszym przedsiębiorstwie. Na co najwięcej pieniędzy wydajecie. Opiszcie na czym najwięcej zarabiacie procentowo. Jakie produkty lub usługi cechują się największą a jakie najmniejszą marżą. Jaki jest koszt jednostkowy wyprodukowania lub sprzedaży jednostki towaru lub usługi.

One Response to “Co charakteryzuje dobry opis przedsięwzięcia biznesowego?”

  1. Maria Says:

    Wszystko zwięźle i na temat. Naprawdę sporo się dowiedziałam

Leave a Reply

This entry was posted on Monday, January 29th, 2018 at 17:24 and is filed under biznes plan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.